New Page 1
 

 

GERİ

Su Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

Su Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

Farklı disiplinlerde çalışan mikrobiyoloji laboratuvarlarının belirli kuralları vardır. Bunlardan bazıları genel çalışma disiplini içinde ortak iken, bazıları konuya özgündür. Süt ürünleri için starter kültür üreten bir mikrobiyoloji laboratuvarı ile sularda mikrobiyolojik analiz yapan bir laboratuvarın kuralları çok farklıdır.

Starter kültür üreten mikrobiyoloji laboratuvarında asıl hedef, üretilmekte olan kültüre dışarıdan bulaşma olmamasının sağlanmasıdır. Oysa bir su mikrobiyolojisi laboratuvarında asıl hedef laboratuvarda gelişen/ geliştirilen her türlü kültürün dışarıya bulaşmasının önlenmesidir. 

Su mikrobiyolojisi laboratuvarında analizi yapılan mikroorganizmalar, çoğunlukla günlük hayatta karşılaşılan ve içme/ kullanma suları ile insan vücuduna az sayıda zaten giren mikroorganizmalardır.

Mikroorganizma sayısından çok daha fazla önemli olmak üzere mikroorganizmanın cinsi ve türü ile serotipi önemlidir. Örneğin, koliform grup bakteri üyesi olan Citrobacter freundii, binlerce sayıda sağlıklı insan vücuduna girse herhangi bir hastalık yapmaz. Ancak, dizanteri etmeni olan ve yeryüzünde temel yayılma kaynağı içme ve kullanma suyu olan Shigella dysenteriae için birkaç bakterinin vücuda girmesi -ölüme kadar gidebilen- hastalıklara neden olabilir.

Laboratuvar çalışmaları sırasında sayısı milyarlara çıkan Citrobacter freundii 'nin hastalık yapmayacağına hiç kimse güvence vermez/ veremez.

Bu durumda su mikrobiyolojisi laboratuvarındaki ilk kural; çalışılan materyalin "mikrop" olduğunun unutulmaması ve buna ilişkin laboratuvar güvenliği kurallarının sağlanmasıdır.

"Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Çalışanları için Laboratuvarda Güvenli Çalışma Teknikleri. Sorumluluklar, Güvenlik Talimatları ve Acil Durum Yanıt Rehberi ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Laboratuvar Güvenliği Yönergesi" adlı çalışma, ücretsiz olarak adı geçen kuruluştan sağlanmaktadır. Bu çalışmayı, elektronik ortamda bilgisayarınıza indirmek için burayı tıklayın

Bu çalışmanın dışında "genel laboratuvar güvenliği" konusunda pek çok çalışma, elektronik ortamda bulunmaktadır. Özellikle "Avrupa Birliği Uyum Süreci" içinde laboratuvar güvenliğine çok önem verildiğinin bilinmesi gereklidir.

Buna bağlı olarak, aşağıda konu ile doğrudan ilgili bazı bağlantılar verilmiştir.

Mikrobiyolojik Analiz Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Mikrobiyoloji Laboratuvar Kuralları

İyi Laboratuvar Uygulamalarının Denetlenmesi ve Çalışmaların Kontrolüne Dair Yönetmelik

Su mikrobiyolojisi laboratuvarındaki analizlerde numune alma kuralları, bu laboratuvarın standart kuralları ile belirlenmiştir. Buna göre standart analizlerde nasıl ve ne şekilde örnek alınması gerektiği bellidir. Numune alma kuralları için burayı tıklayın.

 

  GERİ

Bu Site Halk Sağlığı Laboratuvar

Bu Site Halk Sağlığı Laboratuvarları için

 Sponsorluğunda hazırlanmış bir sosyal sorumluluk projesidir.

Prof. Dr. Kadir HALKMAN (Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü)’ın bilimsel gözetimindedir.
Sayın Hakkı DEMİRTAŞ'a katkılarından ötürü teşekkür ederiz.
© 2008 sumikrobiyolojisi.org Tüm Hakları Saklıdır.